Założone w roku 2002 Laboratorium Energii Subtelnych jest prywatną placówka badawczą, która za cel stawia sobie poważne opisanie zjawisk określanych potocznie jako "paranormalne". W rzeczywistości są one jak najbardziej normalne, tylko słabo zbadane. Nie mieszczą się w dzisiejszym paradygmacie nauki, ale też ów paradygmat i dla samej nauki jest już zbyt sztywny. Laboratorium poprzez swoje prace badawcze i publikacje włącza się aktywnie w proces poszerzania ludzkiej wiedzy tak, by nie pozostawiać miejsca na "paranormalność" i nieodłącznie z nią związaną "szarą strefę" wiedzy, będącą istną wylęgarnią szarlatanów i niedouków.

Laboratorium finansowane jest z dostępnych tu wysokiej jakosci usług, szkoleń i produktów, szerzej opisanych w Strefie Klienta


Aktualności:

Grudzień 2015

W Laboratorium rozpoczęto prace nad infromacyjnym oddzialywaniem na organizm człowieka. W ten sposób Laboratorium stanie się jednym z pionierów medycyny przyszłości, czyli infomedycyny.

Wcześniejsze wydarzenia opisane są w Kronice Laboratorium - zapraszamy!