Badania -> metodologia

Metodologia badań stosowana w Laboratorium

Laboratorium Energii Subtelnych posługuje się głównie metodami eksperymentalnymi. Aby móc oceniać wyniki eksperymentów, niezbędna jest umiejętność mierzenia i porównywania wielkości mierzonych. Wypracowano następujące metody:

System nieświadomych sugestii, choć nie można go całkowicie wyeliminować, można jednak w znacznym stopniu rozpoznać, ustabilizować i tym samym uczynić integralnym elementem toru pomiarowego. W Laboratorium działają systemy stabilizujące system sugestii mentalnych mierniczego, dzięki czemu sugestie te nie zakłócają znacząco pomiarów.