Badania -> obserwacje i hipotezy

Obserwacje i hipotezy wynikające z badań prowadzonych w Laboratorium

U początków wszystkich odkryć leży albo dokonana w jakichś okolicznościach obserwacja, która - potwierdzana w dalszych doświadczeniach nabiera rangi prawa rzeczywistości, albo też intuicyjne przeczucie jakiejś prawidłowości, którą potwierdzają eksperymenty. W Laboratorium korzysta się z obu tych metod, nazywanych odpowiednio indukcyjną i dedukcyjną. Do tej pory dopracowano się następujących stwierdzeń: