Szkolenia -> Analiza Psychometryczna

Szkolenia odbywają się, jeśli zbierze się odpowiednia ilość chętnych – min 5 osób. Proszę śmiało dowiadywać się o szkolenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie +48 501 349 844. Nawet, jeśli w chwili zadania pytania szkolenie nie będzie możliwe, adresy są przechowywane i – jeśli tylko zbierze się 5 osób – rozsyłamy wiadomość do wszystkich zainteresowanych. 

Wiadomości o szkoleniach dostępne sa także u Organizatorów

Ceny szkoleń są negocjowane (typowo 300 – 500) zł


Analiza psychometryczna to w pełni zintegrowany system badania charakteru, umysłu i osobowości człowieka. Pełna nazwa to Analiza Psychometryczna Ludzkiego Charakteru i Umysłu (w skrócie AP). Od niedawna często stosowana przy określaniu różnych cech osobowościowych w pracowniach psychoanalizy w USA, jak też w wielkich koncernach (TV, przemysł) zatrudniających dużą liczbę osób. Określane są przede wszystkim te cechy osobowości i charakteru, które mówią o czynnikach konstruktywnych lub destrukcyjnych. Wiele problemów osobistych i porażek zawodowych i innych można uniknąć wiedząc jaki mechanizm je powoduje. AP umożliwia zobrazowanie tego mechanizmu. Przy zmianie pracy, zawarciu nowej znajomości czy też wyborze partnera można odwołać się do psychometrii. AP dwojga osób bezbłędnie wykaże czy i jakie oraz kiedy konflikty i problemy się pojawią. Do wykonania pomiaru AP wystarczy obecność osoby badanej lub jej zwykła legitymacyjna fotografia (może być czarno-biała). Wynik jest przedstawiany w postaci prostego grafu a sposoby jego otrzymywania i zasady interpretacji można poznać na kursie.
W programie dwuczęściowego kursu praktyczna nauka określania cech osobowości człowieka, jego charakteru i umysłu, a ponad to:

Kurs obejmuje około 30 godzin dydaktycznych zajęć i składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje podstawy teoretyczne systemu oraz ćwiczenia uwrażliwiające podświadomość w zakresie percepcji pozazmysłowej. Część druga kursu to w wiekszości ćwiczenia praktyczne, pozwalające wykonywać zakres podstawowych pomiarów psychometrycznych.
Każdy uczestnik zajęć proszony jest o zaopatrzenie się we własnym zakresie i przyniesienie na zajęcia najprostszego małego wahadła radiestezyjnego w kształcie łezki lub stożka. Jeżeli pracujemy już wahadłem i mamy własne ulubione jak najbardziej możemy nim się posługiwać na kursie. Resztę materiałów szkoleniowych (wykresy, szablony, konspekty itp.) uczestnicy otrzymują na miejscu w dniu rozpoczęcia kursu.

Analiza Psychometryczna jest świetnym uzupełnieniem wiedzy astrologa, numerologia, tarocisty. W naszej praktyce często zachęcamy absolwentów kursów numerologii, astrologii i Tarota do nauczenia się także psychometrii. Umiejętność ta potężnie powiększa potencjał każdego dywinatora.

Jestem zainteresowany/a!