Szkolenia -> Integracja sztuk Dywinacyjnych

Szkolenia odbywają się, jeśli zbierze się odpowiednia ilość chętnych – min 5 osób. Proszę śmiało dowiadywać się o szkolenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie +48 501 349 844. Nawet, jeśli w chwili zadania pytania szkolenie nie będzie możliwe, adresy są przechowywane i – jeśli tylko zbierze się 5 osób – rozsyłamy wiadomość do wszystkich zainteresowanych. 

Wiadomości o szkoleniach dostępne sa także u Organizatorów

Ceny szkoleń są negocjowane (typowo 300 – 500) zł


Istnieje wiele systemów dywinacyjnych (wróżebnych), z których właściwie każdy jest światem samym w sobie. Każdy z nich mógłby być pełnym opisem psychicznej rzeczywistości świata i człowieka. Po co zatem integrować je w całość, wyszukiwać niepewnych powiązań, skoro - wydawałoby się - wystarczy dobrze nauczyć się jednego i z jego pomocą analizować ludzkie losy i charaktery? Otóż powiązanie takie jest bardzo potrzebne, bowiem gdzie jak gdzie, ale w dywinacji margines błędu jest spory i wszystko, co go zmniejsza (np. kilka odczytów tej samej sytuacji dokonanych niezależnymi od siebie technikami) jest tu wręcz niezbędne. Inaczej - zdani jesteśmy na niezbyt powszechnie występujące i nader kapryśne w użyciu zdolności paranormalne.
Znani i uznani wróżbici mówią dużo o swojej intuicji jako głównym źródle wiedzy. Zazwyczaj na drugim miejscu stawia się sprawność i logikę używanego systemu dywinacji (Tarot, astrologia, etc). Ale też, jeśli taki wróżbita trafi na klienta, który nie ma problemu powtarzającego w jakiś sposób jego własny - będzie bezsilny a intuicja łatwo przeradza się w projekcję. Wtedy potrzebne są narzędzia wglądu niezależne od wspólnoty losu wróżbity i jego klienta, niewrażliwe tak na wahania kondycji samego wróżbity, jak i na podświadome oczekiwania osoby, której się wyrocznię stawia. Ten warunek spełnia narzędzie będące kombinacją kilku technik mantycznych.
Połączenie kilku niezależnych technik oglądu człowieka (w tym obowiązkowo elementów naukowej diagnozy psychologicznej) i zsyntetyzowanie w całość powtarzających się w kilku niezależnych technikach wiadomości - spełnia warunek sformułowany przed chwilą. Daje narzędzie diagnostyczne odciążające wróżbitę i umożliwiające wykorzystanie unikatowych zdolności paranormalnych do skutecznej pomocy.

W programie szkolenia:

Przeznaczenie: dla zawodowych wróżbitów, chcących podnieść swoje kwalifikacje

Czas trwania: 15 jednostek dydaktycznych

Jestem zainteresowany/a!