Formująca się od dłuższego czasu i stopniowo aspirująca do roli nowego działu nauk psychotronika, badająca związki energii, informacji i zarządzającej nimi świadomości, oprócz poszerzenia ludzkiego poznania, może przynieść sporo korzysci na wskoś praktycznych. Te dające się dziś przewidzieć, hasłowo naszkicowano poniżej:

W medycynie:

W psychoterapii i psychiatrii:

W biznesie:

W kryminalistyce:

W pedagogice:

W przemyśle i rolnictwie:

W ekologii:

W nauce i filozofii: