O nas -> kronika

Kronika - najważniejsze wydarzenia w Laboratorium Energii Subtelnych11.3.2002
Laboratorium rozpoczyna działalność oficjalną w lokalu przy pl. św Macieja 5 we Wrocławiu.

7.5.2002
Pierwszy doniosły eksperyment – odkrycie
potencjałowej reakcji radiestezyjnej.

30.5.2003
Pierwszy udany test obserwacji aury eterycznej specjalnej konstrukcji kamerą.

2.6.2003
Publiczny pokaz kamery do obserwacji aury.

5.9.2003
Laboratorium doczekało się pierwszej publikacji prasowej („Gazeta Wrocławska”, autorka Alicja Giedroyc).

12.2.2004
Przeprowadzka do nowej pracowni przy ul. Bierutowskiej.

1.7.2004
Początek testów zintegrowanego biofizycznego systemu pomiarowego energii subtelnych, składającego się z połączonych w jednolity system elementów: detektora, selektora promieniowań oraz mierników mentalnych i fizyczno-mentalnych. Pierwsze wyniki wskazują na zdecydowanie lepszą precyzję i stabilność takiego układu w stosunku do skal mentalnych i wahadeł, do tej pory powszechnie używanych w pomiarach.

2.7.2004
Uruchomienie oficjalnej strony internetowej Laboratorium.

4.7.2004
Na zaproszenie dra Henryka Słodkowskiego Laboratorium zostało zaprezentowane w telewizji ITV, w programie Roberta Bernatowicza.

6-7.11.2004
Laboratorium zaprezentowało się na IV Ogólnopolskim Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków we Wrocławiu.

17.12.2004
W Laboratorium przeprowadzono (na użytek przedstawicieli Forum Nowej Cywiizacji) publiczny pokaz możliwości analizy aurametrycznej w zastosowaniach badania osobistych energetyzatorów (amuletów i talizmanów).

26 – 27.4.2005
Laboratorium zaprezentowało swoje dokonania na kongresie „Bioterapia, Naturoterapia, Radiestezja – perspektywy rozwojowe”, zorganizowanym pod patronatem prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Prezentowano działające przyrządy do pomiaru bioenergii.

7.5.2005
Podczas dorocznego UFO Forum Laboratorium zgłosiło akces do programu badawczego „Wylatowo 2005”, mającego na celu naukowe przebadanie fenomenu kręgów zbożowych, od kilku lat pojawiających się na polach wokół tej miejscowości.

31.8.2005
Przeprowadzka Laboratorium do nowego lokalu przy ul. Kwidzyńskiej.

21 – 23.10.2005
Laboratorium zaprezentowało swoje dokonania na XV Europejskim Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, zorganizowanym w Krakowie przez Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej w Collegium Medicum UJ w Krakowie.

5 – 6. 11.2005
Już po raz trzeci Laboratorium zaprezentowało się na Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków we Wrocławiu, tym razem z prototypowymi technicznymi miernikami bioenergii.

5.12.2005
Dokonano pierwszych prób instalacji umożliwiającej człowiekowi długotrwałe i bezpieczne przebywanie w świecie energii subtelnych oraz dokonywanie tam obserwacji i pomiarów. Wykorzystano dotychczas używane elementy, połączone w integralną całość: sztucznie stabilizowane, przyjazne człowiekowi środowisko subtelno-energetyczne, odcięcie człowieka od przypadkowych i/lub niekorzystnych oddziaływań subtelnych, przyrządy stabilnie i dokładnie strojące mózg człowieka do dokonywania obserwacji w zmienionych stanach świadomości, przyrządy pomiarowe, detektory i wzmacniacze energii subtelnych, system nawigowania w czasie i przestrzeni światów subtelnych, system bezpieczeństwa. Instalację tę nazwano
auroplanem.

8.5.2006
Podczas jubileuszowego X UFO Forum Laboratorium zaprezentowało oficjalnie wyniki badań kłosów z wylatowskich piktogramów. Badania prowadzone były w lipcu i sierpniu 2005.

20 – 22.5.2006
Na zlecenie Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza z Krakowa zainstalowano i przetestowano tam unikatową instalację ochronną, zapewniającą bezpieczeństwo uczestnikom odbywanych w Studium ćwiczeń wykonywanych w zmienionych stanach świadomości.

22.5.2006
Zakończono testy jednolitej metody badania energii subtelnych nad którą pracowano w Laboratorium od jego początku. Testy wypadły na tyle pomyślnie, że wypracowane w ciągu czterech lat technologie można uznać, za nadające się do powszechnego użytku.

20.8.2006
Zakończono próby udoskonalonej technologii pomiaru energii pomieszczeń. Dysponując taką technologią Laboratorium rozpoczyna świadczenie profesjonalnych usług modyfikacji środowiska subtelnego.

29.10.2006
Podczas VI Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków Laboratorium zaprezentowało zintegrowaną infoenergetyczną teorię zjawisk "psi" - efekt przeszło czteroletnich prac prowadzonych w Laboratorium od chwili jego powstania.

17 – 18.12.2006
Zainaugurowano działalność krakowskiej filii Laboratorium, działającej w Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza. Filia pracować będzie przede wszystkim na potrzeby dydaktyki realizowanej w Studium (nauka psychotroniki połączona z doświadczeniami praktycznymi, obiektywne testowanie zdolności słuchaczy i monitorowanie czynionych przez nich postępów); w przyszłości filia świadczyć będzie usługi komercyjne (badanie zdolności bioterapeutycznych i radiestezyjnych, pomiary skażeń subtelnych, etc).

9-10.1.2007
Gruntownie przebudowano i zmodernizowano stanowisko pomiarowe: poprawiono ergonomię; dodano zdalne sterowanie rozbudowanym instrumentarium; dodano
system prototypowania mentalnego, znakomicie usprawniający projektowanie złożonych instalacji odpromiennych.

20-21.1.2007
W krakowskiej filii Laboratorium zainicjowano długookresowy program badań zdolności paranormalnych słuchaczy Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza.

2.4.2007
Przeprowadzono doświadczenie powtarzające niemiecki eksperyment „Operacja stodoła” z roku 1986, jednak, w przeciwieństwie do pierwowzoru, użyto sztucznego cieku z wodą płynącą oraz modulacji infoenergetycznej płynącej wody (w pierwowzorze woda w rurze była nieruchoma). Potwierdzono wynik z roku 1986: gdy woda jest nieruchoma, jej wykrycie jest trudne, a w dłuższej serii badań wynik jest losowy. Jednak gdy woda płynie i dodatkowo promieniowaie cieku zwiera składową informacyjną, wykrywalność jest wyższa i bardziej powtarzalna.

27.11.2007
Wypracowane w Laboratorium technologie psychometrycznej oceny kandydatów na pracowników po raz pierwszy znalazły praktyczne zastosowanie we współpracy z duża firmą z Wrocławia. Z firma tą Laboratorium podpisało umowę na dłuższą współpracy.

14.12.2007
Prezentacja niektórych osiągnięć Laboratorium na kongresie „Duchowość Astrologii” zorganizowanym przez INS AGH Kraków.

17.1.2008
Laboratorium stało się Partnerem firmy doradczo-szkoleniowej Synergys, wchodzą w skład planowanego przez Synergys konsorcjum. Do Synergys przeniesiono większość komercyjnej działalności doradczej, pozostawiając w głównej siedzibie Laboratorium działalność badawczą i usługi wymagające analiz laboratoryjnych.

17.5.2008
Podpisując umowę o współpracy z firmą ESET, specjalizującą się we wdrożeniach technologii infoenergetycznych, Laboratorium włączyło się w program redukcji zanieczyszczeń powstających przy przemysłowym wykorzystaniu paliw kopalnych. Technologie psychotroniczne dają tu bardzo obiecujące rezultaty.

9.1.2009
Laboratorium przeniosło się do nowego lokalu przy ul. Swojczyckiej.

Luty – marzec 2009
Testowano w warunkach przemysłowych prototypowy Uniwersalny Manipulator Infoenergetyczny – maszynę oddziałującą energiami o ustalonych przez operatora właściwościach na proces spalania paliw kopalnych. Rezultaty okazały się na tyle obiecujące, że podjęto decyzję o budowie drugiej, znacznie udoskonalonej wersji manipulatora. Budowa i testy drugiej wersji trwały do końca roku 2010.

Październik 2010
Laboratorium rozpoczęło program komercyjnego wykorzystania swego potencjału, opracowując technologie i wyroby dla kilku producentów urządzeń powszechnego użytku.

10.7.2011
W miesięczniku "Czwarty Wymiar" ukazał się wywiad Franciszka Sadowskiego w Włodzimierzem H. Zylbertalem

4.8.2011
Ukazała się nowa, odświeżona i unowocześniona witryna Laboratorium

26.10.2011
Rozpoczęto modernizację krakowskiej filii Laboratorium, pracującej na potrzeby tamtejszego Policealnego Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza. Docelowo filia będzie zmodernizowana do najnowszego standardu, obecnie zaimplementowanego we wrocławskiej centrali i dodatkowo wyposażona będzie w unikatowe pomoce dydaktyczne

28.8.2011
Na Facebook'u utworzono grupę dyskusyjną "Nowoczesna psychotronika".

2.1.2012
Rozpoczęto nowy projekt badawczo, nazwany
Infoenergetycznym Wspomaganiem Biznesu. Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystanie technologii psychotronicznych dla podniesienia wydajności pracy i efektywności zarządzania zespołami ludzkimi

24.9.2012
Na zaproszenie prof. Juliusza Gajewskiego z Politechniki Wrocławskiej, Laboratorium zaprezentowało się na Festiwalu Nauki. Prezentowano aparat do testów zdolności radiestezyjnych metodą badania
fizjologicznych reakcji radiestezyjnych (rezonansowej, potencjałowej, kierunkowej.

W roku 2012
z powodu wyeksploatowania sprzętu i konieczności redukcji kosztów prowadzenia Laboratorium, prace badawcze ograniczono do minimum. Rozpoczęto w styczniu 2012 roku program Infoenergetycznego Wspomagania Biznesu, jednak także on został, z braku funduszy, zawieszony w połowie marca. Prowadzono tylko prace teoretyczne (obróbka wyników prac wcześniejszych, dalsze formułowanie jednolitej teorii).

6.2.2013
W dużej firmie rozpoczęto praktyczny test wcześniej testowanego tylko laboratoryjnie systemu IWB (Infoenergetycznego Wspomagania Biznesu).

6.3.2013
Metody oceny kadr, opracowane i od lat doskonalone w Laboratorium, znalazły pierwsze praktyczne zastosowanie na większą skalę, podczas zleconego nam przed dużą firmę audytu personalnego i rekrutacji kierowników placówek regionalnych.

1.3.2013 - 30.3.2013
Wykonano eksperyment z ograniczeniem skażeń zwanych
promiennopochodnymi, których środowiskiem propagacji jest wszechobecny smog elektromagnetyczny. Skojarzony z równie wszechobecnym dziś w dużych skupiskach ludzkich szumem informacyjnym mogą one być współodpowiedzialne za m. in. obserwowaną obecnie istną epidemię depresji, psychoz i chorób o etiologii psychosomatycznej. Stworzone w Laboratorium urządzenie ograniczające te skażenia nazwano Stabilizatorem Promieniowania Tła (SPT). Jest to logiczne rozwinięcie koncepcji odpromiennika radiestezyjnego, jednak o funkcjonalności zdecydowanie większej, niż odpromienniki stosowane do tej pory w radiestezji. SPT ustawiony w środowisku pełnym skażeń promiennopochodnych pochłania je i przetwarza na rodzaj białego szumu (oczywiście nie akustycznego, czy elektromagnetycznego, ale subtelnego), który jest korzystny dla zdrowia i komfortu psychicznego człowieka.

18.3.2013
Ruszył projekt popularyzacyjny psychotroniki, zatytułowany "Psychotronika - wstęp do wprowadzenia". Pod takim nagłówkiem będą ukazywać się ebooki z najważniejszymi, esencjalnymi wiadomościami o różnych działach psychotroniki. Na początek dostępne są "wstępy do wprowadzenia" do astrologii i numerologii.

listopad - grudzień 2013
Testowano pierwsza wersję instalacji poprawiające ekonomiczność i czystość silników samochodowych. Wynik, choć niestabilny i nie zawsze jeszcze powtarzalny, jest zachęcający - spalanie testowego samochodu potrafiło spaść o 30% w stosunku do stanu niemodyfikowanego, znacznej poprawie uległa także czystość spalin. Planowane są dalsze testy różnych wersji instalacji w różnych warunkach pracy.

marzec – wrzesień 2014
Udoskonalano oprogramowanie obsługujące sprzęt używany w Laboratorium.

Maj 2014
Laboratorium udostępniło opracowane w latach 2002 - 2011 i dobrze już działające technologie Analizy Psychometrycznej Charakteru i Osobowości – na użytek firmy zajmującej się konsultingiem biznesowym, którego niezbędną częścią są m.in. analizy personalne.

Październik 2014
Na Politechnice Warszawskiej powstała grupa badawcza dedykowana zagadnieniu działania w przyrodzie informacji. Do współpracy zaproszono założyciela Laboratorium, Włodzimierza Zylbertala. Zaproszenie zostało z wdzięcznością przyjęte i 23 października odbyło się pierwsze seminarium.

Listopad 2014
Duża przebudowa witryny internetowej Laboratorium. W nowej wersji jest ona dwuczęściowa i dostępna pod dwoma adresami: znany od dziesięciu lat adres www.labes.edu.pl obsługuje część naukową, zaś dodany www.labes.biz.pl część komercyjną (usługi, szkolenia, przyrządy). Jednocześnie zmieniono szatę graficzną witryny.

Marzec 2015
Laboratorium zostało zaproszone przez telewizję Tagen TV do współtworzenia cyklu programów popularyzujących psychotronikę rozumianą jako wiedza bliska nauki, mogąca w przyszłości stać się częścia nauki, jej nowym działem. 

4.5.2015
Prowadzony od pół roku cykl eksperymentów z infoenergetyczną modyfikacją gleby przniósł pierwszy pozytywny rezultat - rośliny rosnące na zmodyfikowej matrycą opracowaną przez Jacka Makolądrę są, po pół roku wegetacji wyraźnie większe i lepiej rozwinięte od grupy kontrolnej. Daje to nadzieję na dalszy, najpierw laboratoryjny a następnie komercyjny rozwój tej technologii.

31.7.2015
Powstały pierwsze egzemplarze informacyjnej serii Lampy Nawii, przeznaczone na rynek komercyjny.